over ons

Over ons

Met meer dan 45 jaar ervaring in de houten heipalen en in het houttransport, kan men zeggen dat de firma Heimensen B.V. een serieuze partner is voor u, in het maken, leveren en transporteren van houten heipalen en betonnen opzetters. Op jonge leeftijd is Cornee Heimensen, directeur van het huidige bedrijf, betrokken geweest bij het transporteren, meten en zagen van houten heipalen bij zijn vader (die op zijn beurt, op jonge leeftijd, ervaring heeft opgedaan bij zijn, naar later zou blijken, toekomstige schoonvader). Zoals het vroeger gewoon was, waren de handen van de werklieden hun belangrijkste gereedschap. Heden ten dage heeft de huidige generatie van Heimensen B.V. de beschikking over een modern wagenpark met euro 5 motoren en snelwerkende houtkranen waarmee de houten heipalen en betonnen opzetters geladen en gelost kunnen worden.

Met het oude vakmanschap en met de huidige moderne zagen en vrachtwagens is Heimensen B.V. uit Harderwijk uw ideale leverancier voor houten heipalen, SPK palen, perkoenpalen en vele houtsoorten zoals: Robinia, Kastanje, Eiken, Douglas, Vuren en hardhout. Hierbij is de belangrijkste basisgedachte van ons al jaren lang: Afspraak is Afspraak.

Gezien de toegenomen eis van uitsluitend gecertificeerd hout, zijn wij sinds 2013 PEFC™ gecertificeerd en sinds het jaar 2014 ook FSC® gecertificeerd.

Graag verwelkomen wij u op ons bedrijf aan de Zandlaan te Harderwijk.

 

Wir stellen uns vor

Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung im Holztransport und mit Holzrammpfählen ist die Firma Heimensen B.V. bei der Herstellung, Bereitstellung und dem Transport von Holzrammpfählen und Betonaufsätzen ein seriöser Partner für Sie. In jungen Jahren begann
Cornee Heimensen, der Regisseur des heutigen Unternehmens, mit dem Transportieren, Messen und Sägen von Holzrammpfählen bei seinem, wie sich später herausstellte, zukünftigen Schwiegervater. So wie es früher üblich war, waren die Hände der Arbeiter ihr Hauptwerkzeug. Heutzutage hat die heutige Generation der Heimensen B.V. Zugang zu einem modernen Fuhrpark mit EURO-5 Motoren und schnellen Holzkränen, mit denen die Holzrammpfähle und Betonaufsätze be- und entladen werden.

Mit der alten Handwerkskunst und den modernen Sägen und Lastwagen ist Heimensen B.V. in Harderwijk Ihr idealer Lieferant für Holzrammpfähle, SPK-Pfähle, Zaunpfähle und viele Holzarten wie Robinie, Kastanie, Eiche, Douglasie, Fichte und Harthölzer. Hierbei ist der Grundgedanke des Unternehmens bereits seit Jahren: Versprochen ist versprochen!

Angesichts der steigenden Nachfrage von ausschiesslich zertifiziertem Holz sind wir seit 2013 PEFC™ zertifiziert und seit 2014 auch FSC® zertifiziert.

Wir begrüßen wir Sie gerne in unserem Unternehmen an der Zandlaan in Harderwijk, Niederlande.
                                                                                                                                                                              

 

contact

CONTACT
Zandlaan 7A
3843 NA Harderwijk
M: 06 - 511 567 38

E: 
info@heimensenbv.nl

facebook youtube

PEFCFSC    

 

 

 

 
Informatie over ons Privacy
Statement kunt u vinden
door op deze link te klikken.